Как човек разбира, че е просветлен? Трябва ли някой да му каже, че е просветлен?

105-ти въпрос към Свами Дев Мурти: Как човек разбира, че е просветлен? Трябва ли някой да му каже, че е просветлен?

ОТГОВОР: Не. Никой не може нищо да му каже за неговото просветление. Просветлението не е нищо друго освен разширение на индивидуалното съзнание във Върховното Съзнание. Просветленият човек започва да изживява и да възприема цялата вселена вътре в Себето и Себето в цялата вселена. Всеки изживява тази Истина всекидневно в живота, но е толкова зает с външните неща, че няма време да обърне внимание на това естествено явление. Също така обикновено изживяване на всеки е, че след като се събуди от дълбок сън, с пробуждането на съзнанието отново се появява светът на времето, пространството, причината и следствието. Тъй като това съзнание продължава от сутрин до вечер, също така продължават идеите, мислите, усещанията и изживяванията. Всяка идея, всяка мисъл, цялото обективно и субективно знание води началото си от съзнанието. Но в дълбокия сън, когато умът напусне съзнателния план, те също изчезват. Това е обикновено изживяване, но то е истински научен механизъм, известен на обикновения човек. В състоянието на просветление на живо се изживява, че цялата Вселена е вътре в Себето и Себето е в цялата Вселена. Просветленият изживява това виждане директно и никой не може да му каже за него. Няма дуализъм в това състояние, той става душа на всички души.