Истинската причина за болестите

Според Свами Дев Мурти в света все още няма книга, в която да се прочете как, кога и защо човекът е започнал да боледува и болестите му да продължават от раждане в прераждане през всичките му превъплъщения. За да намери отговора, Дев Мурти отново се позовава на животинското царство. Той отбелязва, че всички животни, които живеят в естествената си природна среда, не боледуват от фатални болести. Ако по някаква причина някое животно излезе от баланс поради някаква токсична субстанция, чрез своя инстинкт, водено от душата си, то търси необходимата му билка или започва да гладува. Животните не се нуждаят от болници и лекарства, докато живеят свободно и следват своите инстинкти и докато не влязат в контакт с човешката среда за обитаване.
Всички животни, било във водата, под земята, върху земята и във въздуха, имат хоризонтален гръбначен стълб и хоризонтално положение на тялото. Чрез всяко движение те естествено правят упражнения. Всичките им вътрешни органи лежат в телесните кухини свободно, без да бъдат притеснявани и естествената им система на контрол държи всичко в ред. При това положение на гръбначния стълб езикът е подвижен и отпуснат, очите са в естествено състояние, третото око е чисто и ясно и те  имат силата да усещат опасността, смъртта и всякаква друга промяна. С други думи, те са останали естествени, без да търсят някакво цивилизовано развитие – те нямат неестествени трудности и не нарушават или отхвърлят закона на карма.
При човека е точно обратното, което е и главната причина за човешките болести. Когато човек е започнал да ходи изправен преди 1,5 милиона години, гръбначният му стълб станал вертикален – положение, противоположно на естественото, но съществена стъпка в еволюцията на човешкото същество, която го освобождава 50 процента от привързаността към материалния свят и му позволява да постигне висшите цели на духовното просветление. Дисковете на гръбначния стълб обаче получават нарастващ натиск от тежестта на главата, раменете и горната част на торса и започват да се деформират и втвърдяват. Това засяга цялата централна нервна система (Ида, Пингала и Сушумна) и предизвиква емоционално напрежение, нещо непознато в животинското царство. Поради липсата на нормално кръвообращение  умът и организмът започват да страдат и това намалява ефикасността на системите им за контрол и регулиране. Всички вътрешни органи се изместват неестествено и провисват един над друг.
Позицията на човешкият ембрион е била обърната. Производството на топлина става недостатъчно пак поради вертикалното положение  на гръбнака, езикът потъва назад, надебелява и загубва много от гъвкавостта си. Очните ябълки отиват назад във вдлъбнатините, намалявайки ефикасността на зрителния нерв. С развитието на цивилизацията намалява и капацитетът на дишането и днес средностатистическият човек използва само 20 милиона алвеоли от 70-те милиона, които дробовете му притежават. Останалите 50 милиона са запълнени със застоял стар въздух, откъдето произлизат много болести като туберкулоза, рак и др.  Допълнителни източници на нечист въздух са пушенето, автомобилните газове, замърсяванията от промишлеността. Така алвеолите на дробовете нямат достатъчно кислород.
Ако обобщим, казва Свами Дев Мурти, съществуването на човека днес е подчинено на изкуствени ценности, които не могат да му помогнат да подобри своето положение, освен ако не си помогне сам. За да постигне състоянието на естествено съществуване, той трябва да е посветен в система от упражнения и естествена диета. Животът му е толкова въвлечен в сложната заобикаляща среда, в образователното, социалното, научното и икономическото развитие, че той не може лесно да намери точния баланс на прост, естествен всекидневен живот, който е основата за щастливата съдба. Той трябва да помни, че тялото е земният храм на душата – едно струпване от молекули, оформено от качеството на мисълта. Когато тялото е чисто и ангажирано в несебични действия, когато умът е свободен от нечисти мисли, тогава душата ще блести като слънце в безоблачен ден и той ще започне да разбира своето място в живота. Изправеният гръбначен стълб, въпреки последвалите проблеми от това, е степен на пречистване в еволюцията на човека, която трябва да му помогне за развитието на неговото собствено „себе“, за да достигне и намери „Себето“ в Бога. Ние трябва да се научим да следваме „средния път“ между материалното и духовното, защото наблягането и подчертаването на едно нещо или една идея, може да повреди ума и тялото, казва Свами Дев Мурти.
Йога в своето пълно значение е средният път, помага ни да придобием разбирането, че трябва да развиваме позитивно отношение, необходимо за постигането на равновесие и щастие. С­­вами Дев Мурти е убеден, че това, от което се нуждае нашето тяло и стомах, е доста малко, но онова, от което амбициите и банковите ни сметки се нуждаят, е безкрайно и то ни превръща в роби на материалното и ни прави съучастници в света на състезанието, който е пълен с нещастие за всяко човешко същество.
За да преодолеем всички тези трудности, Свамиджи е кондензирал за нас след години изследвания и проучвания мъдростта на различните йога системи в една всеобхватна програма, към която е добавил своите специално разработени упражнения, основани на естествения здравословен живот на животните. Така западният манталитет може добре да я асимилира и адаптира към модерния всекидневен живот без оглед на възраст и болести, за да бъде всеки здрав и щастлив.

Из „Хималайският учител Свами Дев Мурти“ от Наско Атанасов