Нети с подсолена топла вода

При това упражнение носната кухина се промива с вода. Добре е да се използва
съд с чучур, като малък чайник например. Водата трябва да е леко топличка – около телесната температура. В нея се разтваря малко сол. След това се прецежда през плат. Добре е да се седне на стол, но по-важно е главата да се наклони настрани около 45 градуса така че водата лесно да бъде изсипвана в едната ноздра, а да изтича през другата. Съдът с водата се държи на височината на главата, така че струята вода да може лесно да се контролира. Водата се сипва в ноздрата, която е отгоре, но без чучура да се пъха в ноздрата. След това главата се накланя на другата страна и водата се сипва през другата ноздра.

Упражнението може да се прави и като затоплената подсолена вода се сложи в
широк съд и носът се натопи в нея достатъчно дълбоко, така че да не влиза в
него въздух. Водата се поема през носа, като леко и плътно се вдишва и се
изплюва през устата. След нети с вода носът трябва добре да се издуха, докато
водата се отстрани от него. За да не се затруднява дишането, преди да се поеме
водата, се вдишва леко.