За нас

ДАРЕНИЯ
Можете да ни подпомогнете нашата дейност, ако споделяте целите ни, с дарения или друг начин според вашите способности и възможности.Банковата ни сметка е:
IBAN BG48 BPBI 7940 1065 6484 01
BIC BPBIBGSF

Мото:

Най-големият Учител е любовта. Да обичаш,
означава да забравиш за себе си и
чак тогава можеш да обичаш.

Любовта е всичко. Всичко!

  

 
 
 
 
КЛУБ СВАМИ ДЕВ МУРТИ

Клуб за йога наука, изследвания и спорт „Свами Дев Мурти“ е сдружение с идеална цел в обществена полза. То е създадено от негови ученици през 2009 г., но през годините набра много нови членове, вдъхновени от големия йога да се заемат с йога. Според него целта на йога е на първо място да ни направи по-добри хора, способни на безкористна любов, състрадание и готовност да помагат на другите.

Сдружението поддържа център, в който всички могат да се запознаят с йога и с уникалната йога система на Свами Дев Мурти, много подходяща и специално предназначена за съвременния човек. Хората от сдружение „Свами Дев Мурти“ споделяме разбирането, че центърът трябва да е отворен и открит за различните школи, учители и направления в йога и в духовната сфера. За това ни даде пример Свамиджи с целия си живот.

Предметът на дейност на Сдружението е разпространение на доказалата ефективността си в световен мащаб Йога наука и Йога практика на Свами Дев Мурти.

Членството в Сдружението е доброволно. Член на Сдружението може да бъде всеки пълнолетен български и чуждестранен гражданин, който желае да работи за постигане целите на Сдружението.

Устав на сдружение Свами Дев Мурти