Санкхя йога, пракрити и нейните еволюти: обратният път към Себереализация

Преоткриване на чистото съзнание: Процесът на Себереализация е процес на обръщане на вниманието на процеса на проявление, на връщане на съзнанието обратно през нивата на проявление до неговия източник. Да имаме общо разбиране за този процес е изключително полезно, ако не и от съществено значение в практиката на йога.

Най-важните принципи са тези на Пуруша и Пракрити, които са съзнание и първична материя. Всичко произлиза от Пракри

ти, и се «осветява» от Пуруша. Така, например, всички нива на човешкото проявление (грубо и фино) са Пракрити, но имат живот благодарение на наличието на Пуруша. Един от най-лесните начини да се разбере този процес на еволюция и «осветяване», както и на възникване и отдръпване в Пракрити, е да се разбере начинът, по който функционират сетивата. Другите еволюти възникват и се отдръпват по подобен начин.

Пуруша е съзнание, което е неопетнено, вечно и чисто. То е самосъществуващо, стоящо отделно от другите идентичности на индивидуалността; съзнателно битие; принципът на духовната енергия.

Пракрити: Другият от двата принципа. Пракрити, е несъзнателният, непроявен, най-финият от материалния аспект на енергията. Това е първичното състояние на материята, дори преди материята, каквато я познаваме във физическия смисъл. Пракрити се проявява като трите гуни, а другите проявления еволюират.

Махат /Будхи/: Това е най-чистата, най-фината искра на индивидуализацията на Пракрити (първоматерията). Това е първият от еволютите на Пракрити. Това е индивидуалност, но все още без характеристики. Будхи е думата, която се отнася за отделния човек, докато махат се отнася до универсалния аспект на този процес.

Ахамкара: Това е процесът на егото, чрез който съзнанието може да започне (неправилно) да приема фалшиви идентичности. Тук думата его се използва, не за да означава действителни качества като брат или сестра, или любящ или жесток, а самата способност да придобиват безбройни идентичности.

Гуни: Пракрити (първичната „материя“) има три характеристики или атрибути – лекота (сатва), активност (раджас) и стабилност (тамас). Тези три се комбинират и ре-комбинират отново, за да образуват различните аспекти на ума, сетивата и петте елемента: земя, вода, огън, въздух и пространство.

Ум: Умът (манас) е инструментът, който е движещата сила зад действията, речта и процеса на мислене. Той е и получател на сензорния вход. Полезно е да се знае, че тук умът се използва по този по-ограничен начин, а не целият вътрешен процес, наречен антахкарана, който включва манас, ахамкара, будхи, читта, заедно със сетивата и петте елемента.

Сетива/инструменти: Петте сетива и петте инструмента за изразяване са като десет врати на сграда. Пет са входни врати, а пет изходни. Тези десет индрии са еволюти на ума. Един от начините да разберете този процес на еволюция на сетивата от ума е да забележите какво се случва, когато заспите, в сън без сънища. Какво се случва с Вашите сетива, способността Ви да възприемате чрез тези сетива? Те сякаш си отиват, но се връщат след сън. Къде отидоха? В този смисъл можем да кажем, че сетивата все още са там, но те са се отдръпнали обратно в полето на ума, от което са възникнали първоначално. Същият този процес на възникване и отдръпване се случва не само със сетивата, но и с всички еволюти на Пракрити. Освен това, ако сетивата възникват и се отдръпват в полето на ума, тогава е също така лесно да се види, че по време, когато сетивата работят, те също се вливат в ума, следващото по-фино ниво на Пракрити. С други думи, сетивата без ум, работещ чрез тях, просто не работят. Идеята за сетивата, които работят без ум, който ги управлява, всъщност изглежда доста глупава. Тази простота е в цялата концепция за Пракрити, проявяваща се навън, и за процеса на медитация, преминаващ през този процес навътре.

Елементи: По-нататъшно изливане на Пракрити е, когато тя избухва като еквивалент на пространството, както се преживява във фината (нефизическа) сфера. От него и вътре в него произлиза въздухът (тънкост, лекота, въздушност), след това огънят (енергия), след това водата (поток, течливост), след това земята (твърдост, форма). Когато тези пет елемента са във фината сфера, те са известни като танматри. Когато по-нататък излязат навън, проявявайки се във физическия свят, те са известни като бхута. От тях са съставени всички безброй обекти на външния свят. Сетивата са, които възприемат елементите: Забележете, че сетивата и инструментите за действие се появяват от непроявената материя или Пракрити. Забележете, че петте елемента също излизат от Пракрити. Така един набор от еволюти (сетива и инструменти за действие) се отнасят към друг набор от еволюти (петте елемента под формата на много обекти). Това е един от начините да се обясни механиката на това как всичко е едно, а може да изглежда като множественост.

Ако това изглежда трудно: Ако тази информация е нова за Вас и изглежда трудна или объркваща, моля, имайте предвид, че има само малък брой принципи в представените диаграми. Въпреки че може да изглеждат непосилни, това наистина е управляем брой принципи, които постепенно следва да се научават. За сравнение, помислете как сте се научили да използвате софтуера на браузъра, с който разглеждате една уеб страница. Когато преброя броя на падащите опции в менюто на Internet Explorer, има около 75 различни команди. Това не означава, че обучението за самосъзнание е толкова лесно, колкото да се научиш да използваш компютър. Въпреки това, моля, не се чувствайте прекалено затрупани от шепата принципи на самосъзнание. Постепенно идва разбирането и то чрез повторение и практика, точно като да се научиш да използваш компютъра си.

Една от красивите части на този процес е, че наистина има само шепа от тези принципи, през които съзнанието постепенно се движи, за да изживее истинската си природа. Култивирането на такава перспектива прави процеса лесен за разбиране, макар и не непременно лесен за изпълнение. Разбирането на простотата обаче със сигурност е хубаво място за начало!

Обобщаване на процеса на проследяване: Не е възможно да се опише изчерпателно процеса на проследяване на еволютите на Пракрити в тази статия, тъй като това би означавало най-малкото обобщаване на цялата Йога сутра тук, в този малък раздел. Въпреки това, в духа на опростяване, е много полезно да се обобщи в директни термини, за да имате основно разбиране за еволютите и тяхната инволюция, така че практиките да могат да се извършват.

Преки пътища: Важно е да се отбележи и запомни, че докато методът за проследяване на санкхя-йога води систематично навътре към директно преживяване, има също и пряк път от предоставяне на пряко преживяване, благодат или шактипат, независимо дали смятате, че това идва от Бог, Гуру или някакво друго обяснение на такъв дар.

Средства за обратно преминаване на Пракрити до Пуруша: Пътуването на Себереализацията или разграничаването на чистото съзнание (Пуруша) от непроявената материя (Пракрити) е систематично използване на вниманието за сблъскване, изследване и надхвърляне на всяко от различните нива на проявление, винаги придвижвайки вниманието по-навътре към сърцевината на нашето същество.

Докато систематичният процес по-долу е точен, специфичните практики са предмет на йога сутрите. Надяваме се, че чрез по-доброто разбиране на общия процес по-долу, процесите на медитация и практиките на йога сутрите ще бъдат по-ясни.

Медитация върху обекти, съставени от петте елемента: Медитацията често започва с осъзнаване на груби обекти от един или друг вид. Може да се прави с отворени очи или със затворени очи. Това може да бъде някакъв религиозен или духовен обект, картина, геометрична форма или точка на концентрация, като пламък на свещ или светлина, визуализирана във вътрешното поле на ума. Обектът на внимание може да бъде сканиране на собственото физическо тяло или осъзнаване на механиката на регулиране на дишането. Във всеки от тези и други случаи имаме работа с грубия свят на обекти, всеки от които е свързан със света на земята, водата, огъня, въздуха и пространството. Човек може да използва един-единствен обект на медитация или различни обекти. Обектите могат да бъдат изградени от физическите пет елемента (бхута) или техните фини двойници (танматри). Те могат да бъдат изживени като твърди или тежки като в будно състояние, или като фини или безплътни като на сън.Човек може да се съсредоточи върху много такива конструирани груби и фини обекти в продължение на много години. Въпреки това, можем да преминем към по-фина медитация, където обект на медитация стават самите пет елемента и самите сензорни инструменти.

Медитация върху самите пет елемента: Постепенно, докато медитиращият напредва в обучението на вниманието, идва способността да се съсредоточи върху и да изследва всеки един от петте елемента, един по един. Това може да звучи малко объркващо в началото, защото самият елемент няма форма в общоприетия смисъл на форма, която има очертания и размери и т.н. Тук виждате по-фино как са конструирани всички обекти, което помага за временно да оставите настрана всички подобни обекти по време на медитация. Вие буквално медитирате върху елемента земя или вода, или огън, или въздух, или пространство. Тъй като виждате всички по-груби обекти само като конструкции (изградени от петте елемента), непривързването идва по-лесно и естествено.

Медитация върху самия ум: Забележете в диаграмите, че сетивата и средствата за познание (индрии), както и петте елемента (танматри и бхути) излизат от полето на ума (манас) на много фино ниво на ума. Постепенно човек има способността да използва самия ум като обект на медитация. Това е изключително фино, отвъд нормалната ни представа за това какво означава да наблюдаваме потока от мисли в ума. Тук, отново, ние буквално осъзнаваме самия инструмент на ума.

В осемте стъпала на Йога (Йога Сутра 2.29), петото стъпало е Пратяхара, оттеглянето на сетивата. Тук често съществува заблудата, че Пратяхара означава, че седим неподвижни със затворени очи. Макар че това е много важно, това не е истинското значение на сетивното оттегляне. Тук, когато наистина насочваме вниманието навътре, не само го отделяме от типичните обекти на внимание, но и навътре от самите сетива, ние се сблъскваме с по-дълбоката способност да се концентрираме върху самия ум. Самият ум е безформен, в конвенционалния смисъл на обект с форма и размери, точно както сетивата и елементите също са описани като безформени в конвенционалния смисъл.

Подобно на медитацията върху елементите и самите сетива (като обекти), самото осъзнаване на ума (Манас) има объркващо качество, тъй като се връщаме към нашето ежедневно осъзнаване и се опитваме да разберем или обясним това. Като осъзнаваме това, е по-лесно да задържим финеса на подобно преживяване.

Медитация върху Аз-съм: През повечето време погрешно мислим, че „този, който съм аз“ е моят ум и личност. Въпреки това, тъй като постепенно започваме да ставаме свидетели на фините елементи, сетивата и самия ум, ние виждаме, че има още по-фин аспект, който просто заявява „Аз съм!“. Когато стои самостоятелно по този начин, той е независим от другите прояви. Да бъдеш наясно с това „аз-съм“ (Ахамкара) е по-нататъшен етап по пътя към осъзнаване на чистото съзнание (Пуруша). Тази Ахамкара (буквално „аз-създателя“) се превръща в оцветител за привързаности и отвращение, които определят нашите личности и фалшиви идентичности.

При медитация на това фино ниво, те са утихнали заедно със сетивата. Забележете още веднъж, че процесът е подобен на работа с груби обекти на медитация.

Медитация с Будхи: Още по-фин е Будхи, който е самата индивидуализирана интелигентност. Тя все още не се обявява за тази или онази идентичност, а е самата интелигентност, която поддържа егото (Ахамкара), сетивата и инструментите на действията (Индрии) и конструкциите на вътрешните обекти и физическото тяло (танматри и бхути).

Едно от крайните места за почивка на индивидуализираната личност е да познава себе си като Будхи, това най-фино превозно средство на съзнанието (Пуруша). Тя все още е изградена от Пракрити, оставяйки тази окончателна дискриминация или разлика, която тепърва ще бъде направена. Да познаваш себе си на това ниво, на Будхи, понякога се нарича ниво на блаженство или ананда, тъй като всички други нива и фалшиви идентичности временно са спрели или са били надхвърлени.

Пуруша, почиващ в себе си: Накрая Пуруша, чистото съзнание, почива в себе си, сам, отделен от всички еволюти на Пракрити. Търсещият по пътя на Себереализацията търси дори минута или момент от този най-висок проблясък на Реализация, след което той или тя продължава да пречиства останалите самскари и карми.

Бъдете прости: Както вече беше казано по-горе, тези описания имат за цел да Ви дадат усещане за този вътрешен процес, а не да бъдат буквални, инструкции стъпка по стъпка. Конкретните практики са предмет на йога сутрите. Пътуването е систематично и протича много по-гладко чрез общо разбиране на процеса. Това разбиране, заедно с устните съвети е най-важната част от всичко, което представлява практиката и постепенно довежда човек до пряк опит, което е целта.

Източник: Свами Джнанешвара Бхарати