Тратака

При тази практика трябва да се гледа малък кръгъл обект или петно на стената, при това, без да се мига (да не се затварят и отварят очите), докато потекат сълзи по бузите. Гледайте спокойно, без да се взирате, тъй като това може да доведе до напрежение. Просто гледайте обекта, който не трябва да е много близо, нито много далече, за да го фокусирате несъзнателно, без напрежение. Когато се уморите, затворете очи и медитирайте в точката между веждите, произнасяйки наум „Аум”. Упражнението много успокоява нервната система и засилва волята, като помага на медитацията. Може да се прави и със запалена свещ.

От книгата „Хималайският учител Свами Дев Мурти“