Пранаяма (дихателни упражнения)

Електрическа пранаяма

Легнете в поза Шавасана (на гръб), поемете дълбоко въздух, притиснете го към пъпа, задръжте колкото ви е възможно, след това изведнъж със сила го изхвърлете през устата. Повторете 10 или 12 пъти. Това е прекрасно упражнение за премахване на умората.

Има сгряващи и охлаждащи пранаями за затопляне и освежаване на тялото. Загряващите пранаями облекчават хроничните заболявания като туберкулоза, астма, бронхит, а и много други болести могат да бъдат отстранени чрез това просто упражнение.

За четирите затоплящи пранаями човек трябва да седне в Лотос или Сидхасана или просто с кръстосани крака (по турски). Упражненията могат да се правят и в изправен стоеж.

Бастрика пранаяма

Затворете уста и очи и изпънете ръцете напред с разтворени китки. Вдишайте и като свиете юмруците, издишвайки рязко през носа, ги приберете назад към раменете. Дишайте само през носа по време на упражнението. Започнете бавно, постепенно ускорявайки ритъма и после отново го забавете. Повторете процеса с ръце издигнати нагоре и след това отново, с ръце изпънати встрани.

Кашляне като стар човек

Със затворена уста вдишайте, като притиснете въздуха към пъпа. Наведете горната част на тялото назад и в същото време отпуснете ръцете настрани. Докато издишате съберете ръцете заедно пред гърдите, наклонете тялото колкото се може по-напред към пода и в същото време със затворена уста се опитайте да кашляте като стар човек. Повторете няколко пъти.

Пранаяма в четири фази

Пропорцията е 1-4-2-1. Фазите ще се броят с пръстите на лявата ръка. Палецът трябва да се мести по четирите пръста. Дясната ръка остава на коляното. Първа фаза: вдишайте, като отброите 2 и задръжте въздуха. Втора фаза: на 8 бройки движете стомаха навън и навътре. Трета фаза: издишайте, като се наведете напред и броите до 4 и в същото време кашляте като стар човек със затворена уста и ръце заедно (пред гърдите). Четвърта фаза: останете отпуснати и отбройте до 2 без въздух. Тогава започнете отново първа фаза, навеждайки тялото назад и бройте до 2.

Анулома вилома

Това дихателно упражнение също се прави в четири фази. Затворете дясната ноздра с десния палец, показалецът остава между веждите, докато останалите пръсти са от лявата страна на носа. Лявата ръка е върху лявото коляно. Първа фаза: дясната ноздра е затворена, докато вдишваме през лявата ноздра, броейки до 2. Втора фаза: затворете лявата ноздра с останалите пръсти и задръжте дъха, броейки до 8, като движите корема навън и навътре. Трета фаза: отворете дясната ноздра и издишайте през нея, като броите до 4 и кашляте като стар човек със затворена уста, навеждайки се напред. Четвърта фаза: останете отпуснат без въздух, броейки до 2 и започнете отново от първа фаза, като използвате срещуположната ноздра.

По-късно, когато вашето дишане се развие от практикуването на упражненията, можете да увеличите бройките, като спазвате пропорцията – 4-16-8-4. Това упражнение е много добро за прочистване на нервите и на червата.

Намаскар пранаяма

Съберете дланите на ръцете заедно пред гърдите (индийския начин за поздрав) и застанете с леко разтворени крака, смъркайте през носа на порции навътре и после навън, като бавно навеждате напред главата и горната част на тялото към земята. След това отново назад, колкото е възможно. Повторете няколко пъти.

Забележка: Тези упражнения трябва да се правят, след като направите НЕТИ упражнението.

Из „Хималайският учител Свами Дев Мурти“ от Наско Атанасов