Три упражнения за релаксация в изправено положение

Движете насам-натам висящите си ръце, крака и китки, оставете да се отпусне надолу главата с език навън, правейки бърборещ шум и мислете как напрежението се освобождава от различните части на тялото.

Извивайте цялото тяло, започвайки със свити крака и продължавайки нагоре – краката, бедрата, ръцете, тялото, раменете, врата, също като танцьор. В същото време се смейте и се старайте да останете на място.

Застанете изправен, изхвърлете едновременно дясната ръка и крак, сякаш отблъсквате нещо надалеч. Първо напред, после настрани, след това назад. В същото време изхвърляйте въздуха навън през свити устни. Повторете, като използвате лявата ръка и левия крак.