Йога – мост между Изтока и Запада

Често казват: „Изтокът си е Изток, а Западът – Запад и те никога няма да се срещнат“. Въпреки това в тези дни те ще трябва да се срещнат! Те се срещат чрез многото гуру, които дойдоха да учат хората на Запад. Те се срещат и участват в най-различни образователни, културни и духовни програми. Те се срещат и чрез онези на Изток, които са възприели западния начин на живот, и обратното. Женитбата между Изтока и Запада става, въпреки че има да се работи върху детайлите извън самата сватба, казва с усмивка Свами Дев Мурти.
Чрез прогреса в комуникациите и транспорта тази планета стана един дом за човечеството. Следователно предизвикателството да се изживее единството, мирът и хармонията чука на вратата. Как да го осъществим?
Йога носи посланието за всеобщо единение и мир, като ни учи да мислим правилно, да живеем правилно, да обичаме всички, да служим на всички и да сме съзнателни във всяка ситуация. Чрез йога ти усъвършенстваш проявата на своя живот и осъзнаваш, че същността зад всички форми на живот, зад всички човешки същества е Океанът от Съзнание. Чрез практиката ти осъзнаваш себе си като съзнание, чисто и върховно. Отдолу под безкрайното движение на умствените вълни (мисли, чувства, идеи, възприятия и усещания) има заден план, фон, който е истинската същност, поддържаща тези изменения (модификации). Всички свети писания и просветлени единодушно декларират, че този заден план е нашето Истинско Аз. Следователно ние трябва да практикуваме дисциплини, които да ни доведат до Себереализация, чрез която Духът, Себето, се познава директно като Реалност, като нашето същинско Аз.
Много хора са изучавали източните и западните писания или са следвали курсове в школите на мистериите. Те са експериментирали много неща. Но накрая всички стигат до една точка, че медитацията е основното учение на йога. То представя научен път за себеанализи, без да използва символичен или митичен език. Директното изживяване на светлината на съзнанието и на Изток, и на Запад е основната черта на йога. Определението за човека като „вечно търсещ и никога не достигащ“, трябва да бъде трансцендентирано в достигане на Крайната Истина, на АЗ СЪМ. И така много от нас са по своята последна обиколка на този колодрум на природата, други може да не знаят, но правят това специално усилие за върховна реализация, абсолютна истина и единение чрез медитация и практикуване на сливане и единение. Йога стана реалността на живота за Изтока и Запада. С други думи йога е липсващата връзка между Изтока и Запада.
За да практикуват йога, търсещите идват от различни географски зони и от различни религии, касти, идеи и философии, семейно положение и научни дисциплини. Всеки ученик практикува йога, търсейки свой собствен път. Чрез изследване на природата и на нашата собствена природа, влагайки пълна осъзнатост, ние достигаме върховната истина – тази на себереализацията, единството, мира и блаженството, и в крайна сметка изживяваме Себето във всички същества и всички същества в Себето.
Йога програмите включват физически и психологически упражнения, техники за релаксация, индивидуални и групови песенни терапии, медитации, изучаване на Упанишадите, себеанализи, мълчание (тишина), слушане на вътрешния глас, практикуване на служене без егоизъм, културни и философски дискусии. Накратко, първата цел на йога е да елиминира елементите, които създават болести в нашето тяло, ум и душа, и втората цел е да подготвят тялото, ума и душата да отразяват Истината или Себето, и накрая чрез йога човек постига свобода от обвързването и кармата и става просветлен.
Особено в модерното ни време, когато съвременните открития правят цялата планета като един дом, в който всеки индивид, всяка нация се бори за мирно съвместно съществуване, йога е магистралата за обединение на Изтока и Запада. Тяхното единение и единство е реално и естествено. Йога е мостът, който ще свърже Изтока и Запада.

O, ПОКЛОННИКО, къде Ме търсиш?

Виж! Аз съм до теб.

Аз не съм нито в храма, нито в джамията,

не съм нито в Кааба, нито на Кайлаш.

Не съм в ритуалите и церемониите, нито в йога и отричането.

Ако си истински търсещ, ти изведнъж ще Ме видиш,

ще Ме видиш в момента.

Кабир казва: „О, подвижнико, Бог е дъхът на всеки дъх.“

Кабир

Из „Хималайският учител Свами Дев Мурти“ от Наско Атанасов