8-те степени на йога

Йога е класифицирана в осем степени:

Яма – която има пет подразделения: ненасилие или ненараняване, истинност, некрадене, умереност и липса на алчност.

Нияма – която също има пет подразделения: вътрешна и външна чистота, удовлетвореност, аскетизъм, изучаване на духовни текстове и себеотдаване на Върховния.

Асана – физически и умствени упражнения за подготовка на тялото за духовно разкриване.

Пранаяма – контрол над прана, трансформация на индивидуалната енергия в космическа енергия и дихателни упражнения.

Пратяхара – отдръпване на сетивата от техните обекти и сублимация на енергията в Себето.

Дхарана – фиксиране (концентриране) на ума върху някакъв обект навътре или навън. Например фиксиране на ума върху Себето е първата степен на изследването „Кой съм аз?“. Това е Дхарана.

Дхиана – продължителното установяване на потока на умственото вещество и умствената енергия върху избрания обект (вътрешен или външен), започнало в Дхарана, се нарича Дхиана. Например продължителното установяване на умствената енергия върху търсенето за Себето „Кой съм аз?“ е Дхиана.

Самадхи – трансформацията на умствената енергия в елемента, върху който човек е медитирал, е Самадхи. Например в търсенето на Себето, индивидуалното себе, което пита: „Кой съм аз?“, се трансформира в космическо или универсално Аз и влиза в състояние на свръхсъзнание. Самадхи е познавателен транс.

Яма и Нияма са морална подготовка. Без тях като основа практиката на йога не може да бъде успешна. Когато те здраво се изградят, търсещият започва да получава плодовете на практиката. Йогата не трябва да мисли за нараняване на някого с действие или мисъл. Той трябва да има голяма любов и състрадание към всички същества. Серия от упражнения, физически и умствени, трябва да се правят всеки ден, докато тялото и умът станат годни за духовно разкриване. Важно е също човек да намери позата, в която може да остане дълго време в състояние на медитация. Той трябва да избере поза, която да е лесна за него.

Когато тялото и умът са обработени както трябва, търсещият е способен да влезе в трансцендентална медитация. Нервният поток започва да минава през цялото тяло от централната нервна система (Сушумна) и от цялото тяло към централната нервна система. В състоянието на медитация гръдният кош, вратът и главата трябва да остават в права линия. Нека цялата тежест на тялото бъде поддържана от ребрата и от гръбнака.

Тази част на йога, която се занимава с различните физически и умствени упражнения, дихателни техники и контрол над дишането, се нарича Хатха йога. Нейната цел е да елиминира елементите на болест и да направи тялото силно и подходящо за медитация. Тази част на йога, която се занимава с различните песнопения и повтаряне на мантри, се нарича Мантра йога. Тази част, която се занимава с трансформация на енергията на индивидуалния ум в космическа енергия и с последвалото абсорбиране на индивидуалната душа в космическата Душа, се нарича Лая йога. Тази част от йога, която с научни методи интегрира всяко проявление на вселената в Себето и разкрива съществуването на Себето във всеки обект и същество във Вселената, се нарича Раджа йога.

Пранаямата не е, както мислят мнозина, само дихателни упражнения. Несъмнено дихателните упражнения са трамплинът за пранаяма, но те не са целта. Прана означава енергия на живота, а аяма означава разширение. Това разширение на индивидуалната енергия, индивидуалния живот и индивидуалното себе в космическия живот, космическата енергия и космическото Себе е пранаяма.

Цялата Вселена е съставена от две вещества – акаша (пространство, етер) и прана (енергия). Акаша е вездесъща и прониква всичко съществуващо. Всичко, което има форма, всичко, което е резултат от комбинация, произлиза от акаша.

Накратко, това е цялата сетивно възприемана Вселена. Акаша сама по себе си е нещо толкова фино, че не може да се възприеме чрез сетивата. Тя може да бъде възприета само когато стане гъста, груба. В началото на творението е имало само акаша. В края на цикъла твърдите тела, течностите и газовете ще се разтопят отново в акаша и при новия цикъл на творението отново ще произлязат от акаша.

Чрез силата на прана акаша произвежда от себе си тази сетивно възприемана Вселена. Точно както акаша е безкрайният, вездесъщият материал на тази Вселена, така и прана е безкрайната вездесъща изявена сила на тази Вселена.

При началото и края на цикъла на творението всички сили, които действат в тази Вселена, се разтварят обратно в прана. Акаша е статичната енергия, докато прана е динамичната енергия, а Себето е това, в което и двете форми на енергия се разтварят. В резултат на пранаяма статичната и динамичната енергия се разтварят в Себето.

Думата Самадхи се употребява с две значения – общо и частно. В общото значение това е трансформацията на индивидуалното себе в универсалното Себе, трансформацията на ума и материята в енергия и след това в Себето. В частното значение има два вида Самадхи, в които всички видове и подвидове Самадхи са включени.

Първият вид е Самадхи с усилие, което означава продължителна практика ден и нощ. Ако практиката спре, кармата и старите навици атакуват отново практикуващия. Това Самадхи е като зимата, в която поради студа всички зеленчуци и дървета изглеждат като мъртви, но през пролетта всичко се връща към живот. Така в това Самадхи, ако човек прекъсне практиката, всеки навик и карма се появяват отново.

Вторият вид Самадхи е без усилие и то е резултат от споменатото по-горе Самадхи. Индивидуалното себе потъва във върховното Себе и всички карми тотално са унищожени. То може да бъде оприличено на печени семена, които никога няма да поникнат отново. Човекът, който е достигнал това състояние, се нарича просветлен и той е движещ се образ на Бога.

Тези 8 степени на йога се подразделят в 2 основни групи. Първата група съдържа първите 5 степени, а втората – останалите 3. Първата група работи с материята и ума, затова се нарича външна. Втората група работи с ума и душата и се нарича вътрешна.

Практикуването на всичките 8 степени е абсолютно задължително. Човек може да чете и слуша лекции по йога, но той няма да успее в нея, докато не практикува. С посещения на лекции и четене на много книги по йога човек може да стане много интелектуален, но не може да стане просветлен, докато тези учения не се трансформират в самата му кръв.

Из „Хималайският учител Свами Дев Мурти“ от Наско Атанасов